Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Hájek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Faktury 2010 – 2015 10T

Čekáme, až si Pavel Hájek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Vysoké Mýto

2 přílohy

Vaše podání 'Žádost o informace podle dotaz - Faktury 2010 – 2015 10T' bylo přijato elektronickou podatelnou Městský úřad Vysoké Mýto dne 14.03.2016 v 22:01:30. Identifikátor dokumentu: 635935860903500000Qogm-6271+56e7225587408-e8ecZinfoprovsechny.cz

Marie Lněničková, Město Vysoké Mýto

3 přílohy

Vážený pane,

 

v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů Vám v příloze posíláme vyrozumění města Vysokého Mýta o úhradě
nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací.

 

S pozdravem

 

Marie Lněničková

 

Mgr. Marie Lněničková

vedoucí oddělení kanceláře tajemníka

Městský úřad Vysoké Mýto

tel: 465 466 134

mobil: 777 754 273

e-mail: [1][email address]

www: [2]http://www.vysoke-myto.cz

 

 

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
IČ: 00279773, DIČ: CZ00279773
[3]Popis: footer_vm tel.: 465 466 111, fax: 465 466 110

[4]Instituce [Město Vysoké Mýto vyžaduje e-mail], [5]www.vysoke-myto.cz
ID datové schránky: 47jbpbt

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.vysoke-myto.cz/
4. mailto:Instituce [Město Vysoké Mýto vyžaduje e-mail]
5. http://www.vysoke-myto.cz/

Marie Lněničková, Město Vysoké Mýto

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám posíláme sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Marie Lněničková

 

Mgr. Marie Lněničková

tisková mluvčí, vnější vztahy

Městský úřad Vysoké Mýto

tel: 465 466 134

mobil: 777 754 273

e-mail: [1][emailová adresa]

www: [2]http://www.vysoke-myto.cz

 

 

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
IČ: 00279773, DIČ: CZ00279773
[3]Popis: footer_vm tel.: 465 466 111, fax: 465 466 110

[4]Instituce [Město Vysoké Mýto vyžaduje e-mail], [5]www.vysoke-myto.cz
ID datové schránky: 47jbpbt

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.vysoke-myto.cz/
4. mailto:Instituce [Město Vysoké Mýto vyžaduje e-mail]
5. http://www.vysoke-myto.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Hájek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.