Faktury 2010 – 2015 10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Moravská Třebová

Vaše podání 'Žádost o informace podle dotaz - Faktury 2010 – 2015 10T' bylo přijato elektronickou podatelnou Městského úřadu Moravská Třebová dne 14.03.2016 v 22:21:57.

Město Moravská Třebová

Dobrý den, ve vazbě na Vaši žádost  o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne
14.03.2016 sděluji,
že v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb. prodlužujeme lhůtu pro
poskytnutí informací podle [1]odstavce 5 písm. d) o deset dní z důvodu
velkého rozsahu požadovaných
informací a z důvodu nutnosti spolupráce  (u  části dat) s obchodní
společností města ve vazbě na oddělené účtování hospodářské činnosti.

 
S pozdravem
Dana Buriánková
Vedoucí odboru
Městský úřad Moravská Třebová
Odbor finanční
Tel.: +420 461 353 124
Fax: +420 461 311  572
Mobil: +420 603 293 557
E-mail: [email address]
[2]www.moravskatrebova.cz

Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu, a/nebo její
přílohy? Myslete na přírodu!

References

Visible links
1. file:///tmp/aspi:/module='ASPI'&link='106/1999Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
2. file:///tmp/www.moravskatrebova.cz

Město Moravská Třebová

2 přílohy

Dobrý den, ve vazbě na Vaši žádost  o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne
14.03.2016 zasílám
přehledy došlých faktur Města Moravská Třebová za období 2010 - 2015 ve
dvou souborech:
- faktury z hlavní činnosti města
- faktury z hospodářské činnosti města
U faktur z hospodářské činnosti města SW neumožňuje generovat k přehledu i
data úhrady, proto tyto údaje v tabulce uvedeny nejsou.

 
S pozdravem
Dana Buriánková
Vedoucí odboru
Městský úřad Moravská Třebová
Odbor finanční
Tel.: +420 461 353 124
Fax: +420 461 311  572
Mobil: +420 603 293 557
E-mail: [email address]
[1]www.moravskatrebova.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.moravskatrebova.cz