Faktury 2010 – 2015 10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Město Milovice

Dobrý den,

Vámi zaslanou žádost předávám na Podatelnu MěÚ Milovice k zaevidování, po zaevidování bude předána na Ekonomické oddělení k vyřízení. Děkuji.

S přáním hezkého dne

Tereza Vykoukalová
asistentka Městského úřadu - sekretariát
náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice
tel: 325 517 100, mobil: 602 250 025
e-mail: Instituce [Město Milovice vyžaduje e-mail] nebo
[email address] www.mesto-milovice.cz

ukázat citované pasáže

Marcela Pokorná, Město Milovice

3 přílohy

Vážený pane,

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.3.2016 Vám dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji
v příloze seznam všech došlých faktur za období roku 2010 – 2015 včetně.

 

S přáním hezkého dne
[1]znak Marcela Pokorná
vedoucí Ekonomického oddělení

náměstí 30. června 508, 289 23 Milovice
tel: 325 517 141
e-mail: [email address]
www.mesto-milovice.cz

 

 

References

Visible links