Faktury 2010 – 2015 10T

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Ing. Dana Baláčová, Město Boskovice

12 příloh

Vážený pane,

 

v příloze posíláme požadované informace, které jste si vyžádal ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Dana Baláčová

vedoucí finančního odboru

MěÚ Boskovice

Masarykovo nám. 4/2

680 01 Boskovice

tel.: 516 488 640, 602 779 133

email: [email address]