Faktury 2000 - 2009 a 2016 - část roku 2017

Dotaz byl úspěšný.

Martin Zborník

Povinný subjekt: Město Písek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2000 do konce roku
2009 včetně a za dobu od počátku roku 2016 do současnosti. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem Martin Zborník

Město Písek

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy.
Datová zpráva ,, Žádost o informace podle dotaz - Faktury 2000 - 2009 a 2016 - část roku 2017 “ byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Písek na adresu Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] dne 23.10.2017 v 10:41:21 a je evidována pod značkou MUPI/2017/42783.

Jaroslava Mahdalová odbor vnitřních věcí

tel.: +420 382 330 284 / fax: +420 382 330 550
e-mail: Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

ukázat citované pasáže

Město Písek

12 příloh

Vážený pane Zborníku,

na základě Vaší žádosti, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím doručené dne 24.10.2017, Vám
zasílám v příloze seznam došlých faktur od roku 2000 do roku 2009, rok
2016 a část roku 2017 (do 03.11.2017).

S pozdravem

Ing. Petra Tauschová  odbor finanční

tel.: +420 382 330 237 / fax: +420 382 214 431
e-mail: [emailová adresa] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK