Fakturace elektřina

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Statutární město Olomouc měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Statutární město Olomouc

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás tímto o poskytnutí poslední obdržené faktury za elektrickou energii zaslané dodavatelem veřejné zakázky s evidenčním číslem "514733", tedy "Nákup elektrické energie pro rok 2016"

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Statutární město Olomouc

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Fakturace elektřina“ bylo doručeno 06.07.2016 06:45:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMOL/149786/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri