Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás tímto o poskytnutí poslední faktury za elektrickou energii zaslané dodavatelem veřejné zakázky s evidenčním číslem 514305, tedy "Dodávky elektrické energie a plynu pro resort MV pro roky 2016 a 2017 při využití Českomoravské komoditní burzy (CMKB) Kladno"

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.7.2016 06:38:35 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Fakturace elektřina elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.7.2016 06:38:35 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Fakturac...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 6.7.2016 06:38:35
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX031VGNN.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX0321XFT
Spis. značka: MV- 97209-2/VZ-2016
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď - upřesnění žádosti

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

vážený pane řediteli,

děkuji za odpověď, s ohledem na uvedenou skutečnost postačí poskytnutí vzorku posledních faktur doručených přímo Ministerstvu Vnitra, např. za odběrná místa 1 až 10 vysoutěžená v aukci č. 110, která je popsaná v závěrkovém listu č. EL-20150506-110-1 (na profilu veden v rámci přílohy č. 1)

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.7.2016 13:51:27 v obsahu zprávy: Re: Šablona obsah elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.7.2016 13:51:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Re: Šablona obsah,
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 13.7.2016 13:51:27
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03254HQ.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

13 příloh

PID: MVCRX03298VK
Spis. značka: MV- 97209-4/VZ-2016
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999