Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Facebooková informovanost o první pomoci

Čekáme, až si Michal Voska přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na Facebooku Praha 10 byl dán příspěvek s letáčkem, uvádějíc první pomoc, její základy atp.

Mé dotazy zní:

Proč byl vybrán zrovna subjekt ZdrSem, kde na jeho kurzy je ze sociálních sítí MČ P10 přímo odkazováno? Jde o soukromý subjekt, byla tedy jeho podpora nějakým způsobem vyvážena?

Na letáčku je dost možná až zavádějících informací, včetně informaci o 30x stlačení hrudníku a 2x dechu, ale moderní medicína s ohledem na nouzové stavy a navíc i v době (po)covidové rozhodně dýchání nedoporučuje. V ten okamžik je leták zavádějící... O nulové informaci k používání systému a aplikace Záchranka není co dodat.

Můžete mi říci, kolik ¨MČ P10 vynaložila finančních prostředků na tuto kampan at už s ohledem na reklamu, tak s ohledem na placení společnosti ZdrSem?

Kdo tuto spolupráci schválil, posvětil?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Facebooková informovanost o první pomoci“ bylo doručeno 02.09.2021 16:50:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-377354/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.