Existují na Praze 10 sociální byty pro případy akutní bytové nouze?

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

existují městské části Prahy (např. Praha 1, Praha 7), které mají vyčleněné přímo "sociální byty" pro občany v tíživé situaci. Žádosti o tyto byty jsou posuzovány sociálním odborem či komisí a je možnost přidělit je na základě aktuální potřeby.

V tomto kontextu mám následující dotazy:
1)
Je na Praze 10 vyčleněna nějaká část bytového fondu (např. 8-10 bytů) pro potřeby našich občanů v akutní bytové nouzi? Mají sociální pracovníci naší MČ možnost navrhovat umístění do sociálních bytů? Jsou kupříkladu na základě tíživé situace byty přidělovány mimo dva každoroční termíny veřejných losování?

2)
Na základě jakých principů k dnešnímu datu fungují Sedmidomky - realizuje se k dnešnímu dni sociální bydlení prostřednictvím určitého počtu bytů v tomto objektu? Dále žádám o poskytnutí smlouvy a veškerých dodatků a příloh týkajících se pronájmu Sedmidomků.

3)
Jaká část bytového fondu je na Praze 10 vyčleněna do rezervy např. pro případ požáru činžovního domu či jiné živelné katastrofy? Jedná se o přesně definované byty, které zůstávají neobsazené? Pokud ano, jaké byty jsou vyčelněné do takové rezervy? Nebo Praha 10 volí jiný přístup?

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Existují na Praze 10 sociální byty pro případy akutní bytové nouze?“ bylo doručeno 26.03.2018 01:11:46 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-033174/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Aronová Nikola (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

Dobrý den,

 

zpětnou kontrolou bylo zjištěny možné problémy s vypravováním elektronické
pošty skrz podatelnu. Vypravené dokumenty se nezobrazují na webu
infoprovsechny.cz. Z tohoto důvodu Vám zasílám již jednou zaslaný dokument
mimo systém podatelny.

 

Jako důkaz dodržení zákonných lhůt při vyřizování Vaší žádosti Vám zasílám
scan vypravení obsahující datum samotného vypravení. Za případné
komplikace se omlouváme.

 

Nikola Aronová

vedoucí referátu bytů a oprav

oddělení bytů a nebytových prostor

odbor bytů a nebytových prostor

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel: +420 267 093 249

E - mail: [1][emailová adresa]

[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha10.cz/

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Žadateli byla poskytnuta informace do jeho datové schránky.

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Olga Richterová zanechal/a poznámku ()

Dostala jsem odpověď datovou schránkou - bude tedy zveřejněna na webu praha10.cz