Existence opatření proti šíření nové mutace z Dánska

Ministerstvo zahraničních věcí neměli požadované informace.

Martin Tvrdík

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý večer Vážená paní, vážený pane,,
Rád bych věděl, zda se již zabývá ministerstvo zahraničních věcí či zdravotnictví mutací koronaviru v dánsku, která dle premiéra Fredeeriksena a i tamního vedoucího institutu infekčních chorob Prof. Kåreho Mølbaka může ovlivnit účinnost všech vyvíjených vakcín?
Bylo by možné zavést alespoň opatření typu Velké Británie, která nařizuje karanténu všech přilétajících z Dánska?
Pokud nic, tak bych rád alespoň vznesl prosbu o prošetření této nemilé situace, která by mohla vyústit (v těch horších scénářích) v prodloužení pandemie o mnohé další nepříjemné měsíce.

(Na koho se obrátit?)

S přátelským pozdravem,
Martin Tvrdík

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 7.11.2020.

(See attached file: odložení.docx)

S pozdravem
M. Kašíková

Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/