Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Suchanec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Exekuce

Michal Suchanec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Michal Suchanec přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michal Suchanec

Dobrý den, na mou osobu byla uplatněna exekuce ve výši kolem 30 000,- Kč což nerosporuji. Následně po mé aktivitě, aby byl uvolněn účet a sdělení z které banky by mělo proběhnout inkaso, mi částku stáhli najednou hned ze tří účtů, čili cca 90 000,- kč včetně stavebního spoření. Po dost nepříjemném telefonátu, aby neprávem stažené peníze navíc vrátili zpět, je poslali na účty firemní a částku inkasoval i ze stavebního spoření, tím jsem přišel o státní podporu, je možné se nějak bránit?

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Exekuce" s
evidenčním číslem 3f86333c-40fd-4b2c-a5e8-c6e7e0a289be a s běžným číslem
7132/2018 bylo doručeno dne 07.02.2018 17:01:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 2. 2018, v níž žádáte
radu ohledně postupu ve věci Vaší exekuce, sdělujeme následující. Dle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je
třeba rozumět rovněž právní názor a výklad jednotlivých ustanovení
právních předpisů či právních předpisů jako celku. Okruh působnosti
Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení § 11 zákona č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by
Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno
k podávání výkladu právních předpisů, a to ani těch, které pochází z jeho
legislativní činnosti. Ministerstvo spravedlnosti ČR není povoláno ani
poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech. Tuto činnost vykonávají
především advokáti, a proto Vám doporučujeme Váš případ konzultovat
s některým z nich, popřípadě se můžete obrátit i na některou z bezplatných
právních poraden.

S pozdravem

           

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Suchanec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.