Evidence skutečných majitelů - doložení skutečností

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Friml

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

je rejstříkovým soudem vyžadováno, aby k prokázání skutečných majitelů osoba doložila úředně ověřené listiny, nebo postačí prostá kopie listin (např. výpis z OR)?

Děkuji.

S přátelským pozdravem,
Ondřej Friml

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Evidence skutečných
majitelů - doložení skutečností" s evidenčním číslem
c5ac2fbb-fe7d-49db-9ecf-f7a636517667 a s běžným číslem 311393/2018 bylo
doručeno dne 07.11.2018 10:47:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                            Spálená 2

                            112 16  Praha 2

 

Adresát :              Ondřej Friml      

 

Adresa pro doručení:    [1][FOI #7555 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7555 e-mail] ??