Evidence pohledávek

Dotaz byl úspěšný.

Katarína Šebestová

Povinný subjekt: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se informovat, zda si ČSSZ vede evidenci dluhů pojištěnců a zda lze tato data získat. Studuji Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze a tyto pohledávky jsou předmětem mé diplomové práce.

S přátelským pozdravem,

Katarína Šebestová

Česká správa sociálního zabezpečení

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ ADRESY PODATELNY
*************************************************************************************************
Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Evidence pohledávek.“ byla doručena 22.01.2016 11:41:58 na elektronickou adresu podatelny ČSSZ-ústředí.
Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor:10000/378774/16.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.
Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Česká správa sociálního zabezpečení

1 příloha