Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 17

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Michlová Milena, Ing. (ÚMČ Praha 17), Městská část Praha 17

23 příloh

Dobrý den,

v přílohách zasílám požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Ing. Milena Michlová

vedoucí ekonomického odboru

Městská část Praha 17

Žalanského 291/12b

163 02 Praha 6 - Řepy

tel.: 234683540

e-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Michlová Milena, Ing. (ÚMČ Praha 17)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská