Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 15

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 15

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***********************************************************************
Dobrý den,
Datová zpráva ve věci Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy byla doručena elektronickou adresu e-podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Městská část Praha 15

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy" bylo doručeno 03.03.2013 10:43:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem ÚMČ P15 12427/2013.
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '464_protocol.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Touto zprávou Vás informuje pouze o tom, že podání bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Informace pro všechny,

21 příloh

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Šmíd Jan - VED OKPIA (MČ Praha 15) Městská část Praha 15  14/3/2013

Dobrý den,
 
v příloze zasíláme požadovanou informaci na Vaší žádost ze dne 3.3.2013 v
souladu se zák. č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
JUDr. Jan Šmíd
vedoucí OKPIA
ÚMČ Praha 15
 

 

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace,

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská