Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 14

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

VED KT Mgr. Davidová Dana (KT-P14), Městská část Praha 14

23 příloh

 

Přílohy.

 

DD

     

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: VED KT Mgr. Davidová Dana (KT-P14)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace,

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: VED KT Mgr. Davidová Dana (KT-P14)
Městská část Praha 14

15/3/2013

Dobrý den, v příloze Vám posílám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí

informace dle zák.č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dalším e-mailem posílám 21 příloh.

 

S pozdravem

Dana Davidová

 

From: [[1]email address] [mailto:[[2]email address]]
Sent: Friday, March 15, 2013 9:30 AM
To: VED KT Mgr. Davidová Dana (KT-P14)
Subject: Message from KMBT_C554

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...