Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy“ bylo doručeno 03.03.2013 10:41:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-11578/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o odpověď na moji žádost podanou 3.3.2013 a zaevidovanou vaší podatelnou pod číslem P13-11578/2013.

Text žádosti je k dispozici na http://infoprovsechny.cz/request/etn_vka...

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Internal review of Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Internal review of Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy“ bylo doručeno 16.04.2013 21:39:32 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-20534/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Mareš Jaroslav Ing. - ved EKO (P13), Městská část Praha 13

18 příloh

 

From: Mareš Jaroslav Ing. - ved EKO (P13)
Sent: Monday, March 11, 2013 9:38 AM
To: '[email address]'
Cc: Truschka Samuel - tiskový mluvčí P13 (P13)
Subject: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Importance: High

 

Dobrý den paní Sedmihradská,

 

na základě vámi formulovaného požadavku v datové zprávě ze dne 4.3.2013,
si vám dovoluji zaslat vámi definované dokumenty.

 

Zároveň bych poznamenal, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě, že
dokumenty týkající se statutárních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku) za rok
2011 jsou volně přístupné na naší webové adrese [1]www.praha13.cz (oddíl
Městská část→pododdíl Důležité dokumenty). Za rok 2012 budou taktéž
statutární výkazy, po schválení Zastupitelstvem městské části Praha 13,
konajícího se dne 17.4.2013, volně přístupné na naší webové adrese
[2]www.praha13.cz.

 

Pozn.

V roce 2009 se netvořil výkaz cash flow.

 

S pozdravem

 

Ing. Jaroslav Mareš

vedoucí ekonomického odboru

 

Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13

158 00  Praha 5

 

Tel: +420 235 011 254

e-mail: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.praha13.cz/
2. http://www.praha13.cz/
3. mailto:[email address]

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Mareš Jaroslav Ing. - ved EKO (P13)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dobrý den děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská