Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo
k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to
používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I.
až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Podatelna (ÚMČP.9),

Děkujeme, že jste využil/a možnosti komunikovat s naším Úřadem prostřednictvím elektronické pošty. Váš e-mail byl postoupen na odbor občansko správní.

Miroslava Šefarová
Administratívní a spisový pracovník
Úřad městské části Praha 9
Odbor vnitřní správy
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

Tel.: 283 091 122
e-mail: [email address]
www.praha9@cz

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9),

 

Dobrý den,

sděluji Vám, že jsme zaevidovali Vaše žádosti o poskytnutí informace ze
dne  19. 03  2013, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších změn, pod ZPI 11/2013. O vyřízení Vás
budeme informovat v zákonné lhůtě do  03. 04. 2013.

 

S pozdravem

 

Lenka Sobotková

odbor občansko správní

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 324/14

180 49, PRAHA 9

Telefon: 283 091 283, Fax: 283 091 726

E-mail: [1][email address]

[2]http://www.praha9.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. http://www.praha9.cz/
blocked::http://www.praha9.cz/
http://www.praha9.cz/
http://www.praha9.cz/

Šíba Jan Ing. (ÚMČP.9),

13 příloh

Dobrý den

V příloze Vám zasílám požadované informace – účetní výkazy za roky 2010 až
2012 -  dle zákona 106/1999 Sb.

S pozdravem

 

Ing. Jan Šíba

vedoucí odboru ekonomického

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49  Praha 9

Telefon: 283 091 219, Fax: 283 091 766

Mobil: 606 213 885

[1][email address]

[2]www.praha9.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha9.cz/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Šíba Jan Ing. (ÚMČP.9)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská