Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Cvejnová Věra, Městská část Praha 5

13 příloh

 

Dobrý den,

v přílohách  Vám zasílám požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o
svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

 

 

[1]cid:469294411@16022010-259D

 

Věra Cvejnová

Sekretářka odboru ekonomického 

 

Telefon:   +420 257 000 909        

 

 

 

References

Visible links

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Cvejnová Věra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská