Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Kos Lubor [P4], Městská část Praha 4

12 příloh

Dobré poledne,

 

Dle Vaší žádosti ze dne 11.3.2013 podanou prostřednictvím emailu, zasíláme
požadované informace v maximálním rozsahu. Formát XLS není podporovaný pro
předávání těchto dokumentů, protože dovoluje úpravu dokumentu, které není
přípustné.

 

Za užití a za případné zneužití poskytnutých dokumentů nese zodpovědnost
žadatel o informace.

 

S pozdravem

 

Lubor Kos

 

------------------------------------------------

Lubor Kos

koordinátor pro dotace z fondů EU

koordinátor žádostí o informace dle zákona č. 106/1999Sb.

 

Úřad městské části Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

 

T:  +420 261 192 492

M: +420 725 359 797

 

E-mail: [1][email address]

[2]www.praha4.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://www.praha4.cz/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Kos Lubor [P4]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská