Účetní výkazy

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 3

2 přílohy

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy', které jste 11.03.2013 v 20:46:00 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2cc-3066-93cc-3766-9ce0397299d4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách Městské části Praha 3 (http://www.praha3.cz/kontakty)

Městská část Praha 3

1 příloha

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna úřadu Městské části Praha 3

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách Městské části Praha 3 (http://www.praha3.cz/kontakty)

Městská část Praha 3

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 3, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách Městské části Praha 3 (http://www.praha3.cz/kontakty)

Městská část Praha 3

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 3, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách Městské části Praha 3 (http://www.praha3.cz/kontakty)

Dreveňáková Milena (ÚMČ Praha 3),

3 přílohy

Na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme v příloze Vámi
požadované informace k 31.12.2010 a 31.12.2011. Informace k 31.12.2012
jsou součástí závěrečného účtu za rok 2012, který ještě neprošel procesem
schválení Zastupitelstvem MČ.

 

 

 

Milena Dreveňáková

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Odbor ekonomický

Oddělení účetnictví

Milena Dreveňáková

vedoucí oddělení

Adresa pracoviště: Lipanská 11, Praha 3 (kancelář č.103)

Tel.: +420 222 116 320

E-mail: [1][email address]

Web: [2]www.praha3.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha3.cz/
http://www.praha3.cz/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Dreveňáková Milena (ÚMČ Praha 3)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za poskytnuté informace. Soubor týkající se roku 2011 však neobsahuje rozvahu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků. Mohla byste mi poslat i tyto výkazy. Děkuji.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Dreveňáková Milena (ÚMČ Praha 3),

Dobrý den,
moje odpověď na Vaši žádost odeslaná 15.3.2013 obsahuje celkem tři přílohy.
- 2010.pdf - obsahuje všechny Vámi požadované výkazy k 31.12.2010
- účetní výkazy 2011.pdf - obsahuje všechny požadované účetní výkazy k 31.12.2011, tj. Přílohu, Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2011.pdf - obsahuje zmíněný výkaz k 31.12.2011
Prověřte prosím ještě jednou počet a obsah doručených příloh. V mé odeslané poště jsou obsaženy všechny výše uvedené položky.

S pozdravem

Milena Dreveňáková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví
Milena Dreveňáková
vedoucí oddělení
Adresa pracoviště: Lipanská 11, Praha 3 (kancelář č.103)
Tel.: +420 222 116 320, GSM: +420 724876081
E-mail: [email address]
Web: www.praha3.cz

ukázat citované pasáže

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Dreveňáková Milena (ÚMČ Praha 3)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji, máte pravdu, třetí přílohu jsem přehlédla.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská