Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 22

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Pálková Barbora Mgr. (ÚMČ Praha 22), Městská část Praha 22

Dobrý den,

dnes jsme obdržela Váš e-mail, bohužel je vzhledem k použitému typu písma
špatně čitelný, prosím Vás tedy o zaslání Vašeho dotazu v jiném fontu,
případně jako přílohu ve formátu .doc.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Barbora Pálková
OKÚ MČ Praha 22
e-mail: [email address]
tel: 271 071 814

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 130311-2, 11.03.2013
Testovano: 12.3.2013 7:29:12
avast! (c) copyright 1988-2013 ALWIL Software.
[1]http://www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.avast.com/

Pálková Barbora Mgr. (ÚMČ Praha 22), Městská část Praha 22

Vážená paní Sedmihradská,

po opětovném zpracování Podatelnou ÚMČ Praha 22 došla žádost o informaci
čitelná, můj předchozí e-mail proto berte za bezpředmětný.

S pozdravem

Mgr. Barbora Pálková
OKÚ MČ Praha 22
e-mail: [email address]
tel: 271 071 814

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 130311-2, 11.03.2013
Testovano: 12.3.2013 7:38:56
avast! (c) copyright 1988-2013 ALWIL Software.
[1]http://www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.avast.com/

"VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)", Městská část Praha 22

4 přílohy

<<2010FIN2-12.rtf>> <<2010PŘÍLOHA.rtf>> <<2010ROZVAHA.rtf>>
<<2010VZZ.rtf>>

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 130313-0, 13.03.2013
Testovano: 13.3.2013 13:37:14
avast! (c) copyright 1988-2013 ALWIL Software.
[1]http://www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.avast.com/

"VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)", Městská část Praha 22

4 přílohy

<<2011VZZ.rtf>> <<2011FIN2-12.rtf>> <<2011PŘÍLOHA.rtf>>
<<2011ROZVAHA.rtf>>

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 130313-0, 13.03.2013
Testovano: 13.3.2013 13:37:58
avast! (c) copyright 1988-2013 ALWIL Software.
[1]http://www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.avast.com/

"VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)", Městská část Praha 22

4 přílohy

Vámi požadované informace byly zaslány ve třech dávkách, neboť tak velký
objem dat neprojde jednou schránkou.
S pozdravem Wetter Praha 22

<<2012FIN2-12.rtf>> <<2012PŘÍLOHA.rtf>> <<2012ROZVAHA.rtf>>
<<2012VZZ.rtf>>
---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 130313-0, 13.03.2013
Testovano: 13.3.2013 13:40:55
avast! (c) copyright 1988-2013 ALWIL Software.
[1]http://www.avast.com

References

Visible links
1. http://www.avast.com/

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: "VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)"

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za zaslané výkazy. Velmi oceňuji rychlost Vaší odpovědi.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská