Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Berková Vlasta (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

12 příloh

V souladu s vašim požadavkem ze dne 11. 3. 2013, zasílám výkazy za MČ
Praha 21 za rok 2010 až 2012.

S pozdravem   V. Berková

 

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Berková Vlasta (ÚMČ Praha 21)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská