Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 18

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Kubickova Lucka (ÚMČ Letňany), Městská část Praha 18

Dobrý den,

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací sdělujeme následující:

náš SW neumožňuje export do souboru ve formátu xls. Jsme schopni údaje
poskytnout pouze ve formátu pdf nebo v tištěné podobě. Za rok 2012 pak také
již nově v xml.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme o vyjádření, v jaké podobě chcete
data poskytnout.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Lucie Kubíčková
ÚMČ Praha 18

ukázat citované pasáže

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Kubickova Lucka (ÚMČ Letňany)

Dobrý den,

měla bych zájem o data ve formátu pdf pro všechny roky (2009-2012) a v xml pro rok 2012. Děkuji.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Kubickova Lucka (ÚMČ Letňany), Městská část Praha 18

26 příloh

Dobrý den,

V příloze Vám tímto zasíláme Vámi požadované informace k žádosti dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Dle sdělení ekonomického odboru jsou za r. 2009 jen některé sestavy, protože
v tomto roce se ještě ostatní nevykazovaly.

S pozdravem

Lucie Kubíčková
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Úřad m. č. Praha 18
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

ukázat citované pasáže

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Kubickova Lucka (ÚMČ Letňany)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská