Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let, podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 276 1ce01be4 infoprovsechny.cz c5c3c2a909e9b6b7aa732b66c160c5f1.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2c0 3662 a2e0 3568 a8cc346aa2dc.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 276 1ce01be4 infoprovsechny.cz c5c3c2a909e9b6b7aa732b66c160c5f1.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy', které jste 11.02.2013 v 22:04:37 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2c0-3662-a2e0-3568-a8cc346aa2dc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Účetní výkazy" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: SEK OEK Pokorná Blanka (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: SEK OEK Pokorná Blanka (ÚMČ Praha 10)
Městská část Praha 10

12/3/2013

Dobrý den, na základě Vašeho požadavku zasíláme v příloze ještě jednou

přílohy.

 
S pozdravem

 
Ing. Mária Gombíková

vedoucí ekonomického odboru

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38  Praha 10

Tel.: +420 267 093 251, 267 311 839

Mobil: 736 499 362

E-mail: [1][[1]email address]

[2]www.praha10.cz

 
 
References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.praha10.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.praha10.cz/