eRouška - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Michael Spratt vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo zdravotnictví.

Michael Spratt

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jsme výzkumníci na University College v Dublinu v Irsku a zkoumáme používání posouzení dopadů na ochranu osobních údajů (DPIA) ve vztahu k aplikacím pro sledování kontaktů COVID-19 v celé Evropě.
Podívali jsme se na veřejné materiály, ale aplikace eRouška je jednou z aplikací, kde se nám nepodařilo najít publikovanou DPIA.
Abychom získali přesný obraz o tom, jak Česko prosazuje GDPR, rádi bychom porozuměli následujícímu:
1. Bylo DPIA pro eRoušku dokončeno?
2. Pokud ano, je veřejný a mohl byste prosím poskytnout odkaz na něj?
3. Byla DPIA dokončena, protože byla aktualizována?

S přátelským pozdravem,

Michael Spratt

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.9.2021 13:16:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - eRouška - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.9.2021 13:16:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.9.2021 13:27:45

Vaše zpráva ze dne: 23.9.2021 13:16:15
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - eRouška - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01HMQOS
Datum zaevidování: 23.9.2021 13:21:38

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.9.2021 13:27:45

Your message - dated 23.9.2021 13:16:15
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - eRouška - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01HMQOS
Date of registration: 23.9.2021 13:21:38

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01HR5O2
značka: MZDR 35534/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 07.10.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_001.pdf