Energy Charter Treaty

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o kopie následujících dokumentů:

- seznamy schůzek (včetně osobních, telefonních nebo telekonferencí) se zástupci zájmových skupin za účelem projednání návrhů na modernizaci Smlouvy o energetické chartě (Energy Charter Treay);

- dokumenty týkající se těchto diskusí, včetně programů jednání, poznámek a zápisů, seznamu účastníků, zpráv, stanovisek a brífinků;

- Elektronická nebo poštovní korespondence při přípravě na tyto diskuse a zadku.

Zajímají mě takové interakce, které proběhly od ledna 2020.

Pro upřesnění, „zástupcem zájmových skupin“ mám na mysli všechny zástupce společností, podnikatelských sdružení, poradenských společností pro styk s veřejností / lobbingu, advokátních kanceláří a neziskových organizací.

Zůstávám vám k dispozici pro jakékoli další objasnění, které budete potřebovat.

S přátelským pozdravem,

Nico Schmidt

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 22.5.2022 20:35:42
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Energy Charter Treaty
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C4JNW2P

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.5.2022 20:35:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Energy Charter Treaty elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.5.2022 20:35:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 22.5.2022 20:35:42

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 55827/2022
Datum zaevidování / Submission date: 23.5.2022 08:32:46
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]