Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Masare prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Energetické audity a energetický management

Vít Masare vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Vít Masare přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě informací od pí. starostky Radoměřské a pana radního Ryvoly jsem se dozvěděl, že připravujete energetické audity objektů ve správě ÚMČ.

Mrzí mě, že mi nejsou dané dotazy ochotní zodpovědět paní Radoměřská či pan Ryvola sami a vyloženě mě vyzvali, ať postupuju touto cestou, tudíž:

1) Kdo v rámci ÚMČ tuto agendu zpracovává?
2) Jaké má zadání?
2) Prosím o zaslání dokumentů, předpokládám usnesení RMČ, kterými byly aktuální práce zadány.

Přál bych nám všem starostku a radní, kteří takto banální dotazy umí zodpovědět a ušetří nám spoustu času. Bohužel na Praze 1 máme v tuto chvíli smůlu.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Energetické audity a energetický management? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,png,xlsx,docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Energetické audity a energetický management? bylo doručeno 19.03.2023 08:40:03 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 103465/2023.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Vážený pane Masare,

dne 20.03.2023 obdrželo k zaevidování Oddělení právní, kontroly a
stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši Žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve které požadujete:
informace o přípravě energetického auditu objektů ve správě ÚMČ.
1) Kdo v rámci ÚMČ tuto agendu zpracovává?
2) Jaké má zadání?  
2) Prosím o zaslání dokumentů, předpokládám usnesení RMČ, kterými byly
aktuální práce zadány.

Odpověď obdržíte v zákonné lhůtě.

V případě poskytnutí informace Vám může Úřad městské části Praha 1 zaslat
Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytnutí
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výši úhrady, bude-li požadována, obdržíte ve lhůtě pro její vyřízení.

s pozdravem
Lenka Klapšťová

referent stížností

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
oddělení právní,kontroly a stížností

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 572
lenka.klapšťová@praha1.cz, www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení

(See attached file: doc00260020230404084445.pdf)

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Masare prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.