Emailové kontakty měst a obcí pro Moravskoslezský kraj

Josef Knajbl vznesl tento dotaz dotaz na Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Moravskoslezský kraj.
Budu rád za kontakty v tabulkové podobě s příponou xls.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

Heinzová Dana, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.12.2017 07:57:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Moravskoslezský kraj elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.12.2017 07:57:51 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne: 13.12.2017 07:57:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace p...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Krajský úřad, Moravskoslezský kraj vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno
s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 13.12.2017 10:35:51
Vaše evidenční údaje: Knajbl Josef, /,, foi+request-7089-1485fede@infoprovs...

Vaše podání bylo přijato pod číslem jednacím: MSK 167441/2017
a bylo předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu: Nepodepsáno.
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: Podpis nenalezen.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

[1][emailová adresa], [2]14/12/2017

Dobrý den,

v příloze jste obdrželi elektronické podání z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUMSX01VNUBT
Číslo jednací: MSK 167441/2017

Odesílatel: Pustelníková Jana Ing.
Věc: Odpověď na žádost o informace

S pozdravem

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.infoprovsechny.cz/request/em...