Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Emailové kontakty měst a obcí pro Ústecký kraj“,

Čekáme, až si Josef Knajbl přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Ústecký kraj.
Budu rád za kontakty v tabulkové podobě s příponou xls.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

Ústecký kraj

1 příloha

Potvrzení přijetí podání elektronickou podatelnou
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Ústecký kraj“,
Jednoznačný identifikátor: 199386/2017/KUUK
Datum a čas dodání: 7.12.2017 14:20:31
Odesílatel: [FOI #7079 e-mail] ??

Elektronický podpis/značka/pečeť:

Obecné podmínky pro užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě naleznete: <http://www.kr-ustecky.cz/elektronicka-po...>.
Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv
a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosíme Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Ústecký kraj.
Bohužel jsme od Vás neobdrželi žádnou informaci.
Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

Ústecký kraj

1 příloha

Potvrzení přijetí podání elektronickou podatelnou
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Věc: Re: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Ústecký kraj“,
Jednoznačný identifikátor: 60/2018/KUUK
Datum a čas dodání: 2.1.2018 7:34:46
Odesílatel: [FOI #7079 e-mail] ??

Elektronický podpis/značka/pečeť:

Obecné podmínky pro užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě naleznete: <http://www.kr-ustecky.cz/elektronicka-po...>.
Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv
a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Smutná Sylva, Ústecký kraj

2 přílohy

Č. j. 585/LP/2017

JID: 1614/2018/KUUK

 

Vážený pane,

 

dne 2. 1. 2018 (JID: 60/2018/KUUK) obdržel Ústecký kraj, Krajský úřad
Ústeckého kraje od Vás žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost
stejného obsahu jsme obdrželi dne 7. 12. 2017 (JID: 199386/2017/KUUK) a
byla vyřízena dne 20. 12. 2017 (JID: 206685/2017/KUUK) vydaným rozhodnutím
o odmítnutí žádosti v celém rozsahu. Rozhodnutí o odmítnutí bylo odesláno
dne 21. 12. 2017 doporučeně na adresu žadatele.

V odůvodnění rozhodnutí bylo uvedeno, že požadované informace nemá povinný
subjekt Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje k dispozici, jelikož
povinnost mít takovou informaci povinnému subjektu nebyla stanovena žádným
právním předpisem. V odůvodnění rozhodnutí Vám bylo sděleno, že předmětné
informace lze nalézt na webových stránkách
[1]http://portal.gov.cz/portal/obcan/.

 

S pozdravem

 

 

[2]logo text A2

 

Mgr. Sylva Smutná

Odbor legislativně-právní

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 220

e-mail: [3][emailová adresa]

[4]www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/portal/obcan/
3. mailto:smutna.s@kr-ustecky.c
4. http://www.kr-ustecky.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.