Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Líbal prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Emailové kontakty měst a obcí pro Liberecký kraj

Adam Líbal vznesl tento dotaz dotaz na Liberecký kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Adam Líbal přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Adam Líbal

Podatelna Libereckého kraje, Liberecký kraj

1 příloha

Informace k Vašemu podání / The information to your submission
Datum / Date: 7.6.2023 20:07:37
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Liberecký kraj
Identifikátor / Identier: KULB0C2327UQ

Podatelna Libereckého kraje, Liberecký kraj

2 přílohy

Krajský úřad Libereckého kraje 8.6.2023 08:36:09

Vaše elektronické podání ze dne 7.6.2023 20:07:37
bylo přijato jako podání splňující formální standardy.

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KULBX00QRRQB
Datum zaevidování: 8.6.2023 08:34:03

S pozdravem Holubová Stanislava

............................

Liberecký kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KULBX00QS7LJ
Značka : KULK 43515/2023
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 101-Právní oddělení
Věc : odpověď na 106-51/2023-emailové kontakty o

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Líbal prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.