Emailové kontakty měst a obcí pro Plzeňský kraj

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Plzeňský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů všech měst a obcí v Plzeňském kraji.

Velice děkuji
S přátelským pozdravem,

Markéta Ledvinková

Plzeňský kraj pečeť, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro
Plzeňský kraj
Datum doručení: 18.3.2019 18:39:35
Evidenční číslo: PK-28018/19

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

1 příloha

Dokument - č.j. PK-KDS/1174/19
Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová
Evidenční číslo: PK-28858/19
[1]PK-28858/19
Věc: odkaz na zveřejněnou informaci

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...