Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Emailové kontakty měst a obcí pro Jihočeský kraj

Čekáme, až si Markéta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů všech měst a obcí v Jihočeském kraji.

Velice děkuji
S přátelským pozdravem,

Markéta Ledvinková

Jihočeský kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00SIWPJ
Značka : KUJCK 38519/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.