Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Emailové kontakty měst a obcí pro kraj Vysočina“,

Čekáme, až si Josef Knajbl přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro kraj Vysočina.
Budu rád za kontakty v tabulkové podobě s příponou xls.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 13.12.2017 07:54:42

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 13.12.2017 07:43:29 doručené na adresu el. podatelny
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP181SGZ
Datum zaevidování: 13.12.2017 07:43:29
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06XI40
Vaše evidenční údaje:
el. podání, ,, [FOI #7092 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro k...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP181SGZKUJISE06XI40"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Coufalová Eva

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP18401F
Značka : KUJI 91582/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor informatiky
Věc : odpověď na žádost o poskytnutí mailových adr

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.