Emailové kontakty měst a obcí pro Jihomoravský kraj“,

Josef Knajbl vznesl tento dotaz dotaz na Jihomoravský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu).

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Jihomoravský kraj.
Budu rád za kontakty v tabulkové podobě s příponou xls.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

Jihomoravský kraj

1 příloha

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:

Datum doručení: 13.12.2017 08:05:47
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Jihomoravský kraj",
Identifikátor: KUJM0C24K4FA

Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.a...

Jihomoravský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP021ETRN
Značka : JMK 180518/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Rozhodnutí KrÚ
Datum podání : 20.12.20