Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Emailové kontakty měst a obcí pro Jihomoravský kraj“,

Josef Knajbl vznesl tento dotaz dotaz na Jihomoravský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Josef Knajbl přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Jihomoravský kraj.
Budu rád za kontakty v tabulkové podobě s příponou xls.
Děkuji za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Josef Knajbl

Jihomoravský kraj

1 příloha

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:

Datum doručení: 13.12.2017 08:05:47
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Emailové kontakty měst a obcí pro Jihomoravský kraj",
Identifikátor: KUJM0C24K4FA

Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.a...

Jihomoravský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP021ETRN
Značka : JMK 180518/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Rozhodnutí KrÚ
Datum podání : 20.12.20

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Josef Knajbl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.