Elektronické dálniční známky pro invalidy (ZTP).

Dotaz byl úspěšný.

Otto Horníček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, jsem držitelem průkazu ZTP a parkovací karty, která nahrazuje dálniční známku pro vozidlo, ve kterém právě jedu. Zajímalo by mne, jak bude nový systém elektronických dálničních známek řešit tuto situaci, protože mne třeba k lékaři do Prahy veze někdy manželka, jindy dcera nebo syn. Jak se budou takováto vozidla registrovat? Pevně věřím, že tato jedna z mála výhod pro invalidy nebude zredukována na jedno auto. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Otto Horníček, Chrudim.

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 19.01.2020 17:23:21
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Elektronické dálniční
známky pro invalidy (ZTP).
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 19.01.2020 17:23:21
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Elektronické
dálniční známky pro invalidy (ZTP).
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Otto Horníček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo dopravy k vyřízení mé žádosti 'Elektronické dálniční známky pro invalidy (ZTP).'.

Dobrý den.
Z vaší odpovědi jsem nepochopil, jak se bude v praxi realizovat registrace vozidel (třeba i pěti), která povezou držitele ZTP. Předpokládám, že platí to, co jsem se dočetl ve vaši původní odpovědi, tedy že se nic nemění. Ale opravdu mne zajímá, kam půjdu ohlašovat a jak označím vozidlo, ve kterém právě pojedu.
Dále nerozumím odpovědi, že bezplatné používání dálniční sítě souvisí pouze s držením průkazu ZTP a nesouvisí s parkovacím průkazem. Na ÚP i na soc. odboru MÚ Chrudim mi sdělili pravý opak. Děkuji za odpověď a vysvětlení.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/elektr...

S přátelským pozdravem,

Otto Horníček

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 24.01.2020 17:46:08
Předmět zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Elektronické
dálniční známky pro invalidy (ZTP).
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 24.01.2020 17:46:08
Subject of the message: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Elektronické dálniční známky pro invalidy (ZTP).
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Otto Horníček

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, využívám nabídky, vygenerované vaším infosystémem a sděluji, že jsem doposud neobdržel odpověď na můj doplňující dotaz ve věci "elektronické dálniční známky a ZTP, praktické řešení problému, když používám více vozidel z rodiny. Děkuji,

S pozdravem,

Otto Horníček

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8052 e-mail] ??

 

Naše č. j. 34/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 1. 2020 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 19. 1. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 3013/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:

 

„…jsem držitelem průkazu ZTP a parkovací karty, která nahrazuje dálniční
známku pro vozidlo, ve kterém právě jedu. Zajímalo by mne, jak bude nový
systém elektronických dálničních známek řešit tuto situaci, protože mne
třeba k lékaři do Prahy veze někdy manželka, jindy dcera nebo syn. Jak se
budou takováto vozidla registrovat? Pevně věřím, že tato jedna z mála
výhod pro invalidy nebude zredukována na jedno auto. …“ 

             

Dálniční známky administruje Státní fond dopravní infrastruktury a je
vhodné se s dotazy podobného typu obracet právě na tuto organizaci.
Nicméně Ministerstvo dopravy požádalo v tomto případě fond o
zprostředkování informací  a obdrželo následující vyjádření.

Pro držitele průkazu ZTP se v souvislosti s novým systémem elektronických
dálničních známek nic nemění. Vozidlo (či vozidla) není třeba nikde
registrovat. Držitel průkazu ZTP se v případě kontroly v provozu prokáže
stejným způsobem jako dosud. Do konce tohoto roku platí pro osvobození od
zpoplatnění výjimka pouze pro držitele průkazu ZTP postižené úplnou nebo
praktickou hluchotou, nicméně díky zákonu č. 227/2019 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, přestane i tato výjimka od 1. 1.
2021 platit a od zpoplatnění tak budou osvobozeni všichni držitelé průkazu
ZTP.

 

            Pokud byste k dané věci chtěl detailnější informace, můžete se
ještě obrátit přímo na SFDI
([2]https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/k...). SFDI
Vaši žádost následně vyřídí v souladu s InfZ. 

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
 

[4]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[5]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [6]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[7]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[8]cid:image006.png@01D5E01D.ECA2E6F0

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8052 e-mail] ??
2. https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/k...
3. http://www.mdcr.cz/
4. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
5. https://twitter.com/min_dopravy
6. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
7. https://cz.linkedin.com/company/minister...
8. https://www.countryforfuture.com/