Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Cimpl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Elektronická dálniční známka - platnost roční varianty

Čekáme, až si Lukáš Cimpl přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lukáš Cimpl

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v zákoně 227/2019 Sb. se píše, že cituji: "Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na 30 dnů nebo na 10 dnů.". Co exaktně znamená na "1 rok"? V případě přestupného roku bude platnost ročního elektronického kupónu 366 dní, v ostatních letech 365 dní? Anebo bude platnost ročního elektronického kupónu vždy 365 dní?

S přátelským pozdravem,
Lukáš Cimpl

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 30.01.2020 11:42:11
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Elektronická dálniční
známka - platnost roční varianty
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 30.01.2020 11:42:11
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Elektronická
dálniční známka - platnost roční varianty
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8104 e-mail] ??

 

Naše č. j. 52/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30. 1. 2020 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 30. 1. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 5251/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:

 

„…v zákoně 227/2019 Sb. se píše, že cituji: "Časový poplatek lze uhradit
na 1 rok, na 30 dnů nebo na 10 dnů.". Co exaktně znamená na "1 rok"? V
případě přestupného roku bude platnost ročního elektronického kupónu 366
dní, v ostatních letech 365 dní? Anebo bude platnost ročního
elektronického kupónu vždy 365 dní?…“ 

             

K Vašim dotazům Vám v souvislosti s počítáním doby úhrady časového
poplatku na jeden rok sděluji následující informace.

 

Nejdříve konkrétní příklad, jak poplatky fungují. Uhradí-li řidič časový
poplatek dne 3. 2. 2020 a zároveň bude chtít, aby již tento den mohl
využívat zpoplatněné komunikace, potom uplyne doba jednoho roku 2. 2. 2021
v 23:59. Pro den 3. 2. 2021 již časový poplatek uhrazen není a řidič může
být pokutován. (Je-li daný rok přestupný, pak má řidič tento jeden
přestupný den k dobru.)

 

V řeči zákonů se počítání lhůt řeší takto. Dle ustanovení § 605 odst. 1 a
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že lhůta nebo doba
určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro
její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let
připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na
který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový
den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den
měsíce. Počátek plynutí doby jednoho roku je však dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, stanoven speciálně, a to tak, že jím může
být již den provedení úhrady časového poplatku, případě den, který si
řidič zvolí, avšak nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a  musí
následovat nejpozději 3 měsíce po provedení úhrady. Doba uplyne dnem,
který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, který připadá na
skutečnost, od níž se doba počítá. To znamená, že doba uplyne dnem, který
se neshoduje s jejím počátkem, ale již o den dříve, tj. dnem, kdy byla
dovršena relevantní skutečnost. Toto ukazuje i konkrétní příklad uvedený
výše.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.png@01D5E01D.ECA2E6F0

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8104 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Cimpl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.