Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Stapir prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Elektronická dálniční známka

Čekáme, až si Stapir přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Pokud si koupím v průběhu roku nové auto lze převést elektronickou dálniční známku ze starého ?

S přátelským pozdravem,

Stapir

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 02.11.2020 14:15:40
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Elektronická dálniční
známka
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 02.11.2020 14:15:40
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Elektronická
dálniční známka
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Šindler Jan, Ministerstvo dopravy

1 příloha

 

Vážený pane Stapire,

 

dne 2. 11. 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy Váš email, označený jako
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

 

Požádal jste o informaci, zda lze převést elektronickou dálniční známku ze
starého vozidla na nové.

 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala všechny povinné náležitosti
dle InfZ, odpovídáme Vám nad rámec InfZ a s ohledem na principy dobré
správy.

 

Elektronická dálniční známka má sice řadu výhod, jako např. skutečnou
platnost 365 dní od data nákupu, nicméně ji lze ze zákona zakoupit jen pro
jedno konkrétní vozidlo. Je tedy nepřenositelná.

 

S pozdravem

 

Jakub  
Stadler
Odbor
komunikace |
oddělení  
komunikace
s veřejností
   
[1]logo  
Vyřizuje: Jan
Šindler

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Stapir prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.