Ekonomické zhodnocení autobusových linek

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych porozuměl kritériím, podle kterých ROPID rozhoduje, zda je provoz dané autobusové linky ekonomický. Předpokládám, že mezi kritéria patří využití cestujícími a různé náklady na provoz linky. Pokud jde o náklady, vysvětlete, prosim, zda se počítají náklady na životní prostředí (např. pokud je použitý autobus naftovým pohonem, jsou k celkovým nákladům přiřazeny zvýšené náklady na energii ve srovnání s autobusem využívajícím čistou energii?)

Pokud existuje dokument, který tato kritéria stanoví (například obecný dokument, který je součástí celkové obchodní/provozní strategie), zašlete mi prosím tento dokument, nebo i jen příslušné stránky tohoto dokumentu. Případně budu rád, když se rozhodnete na mé otázky odpovědět přímo.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

ROPID SEK, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

3 přílohy

Dobrý den Vážený pane Hunt,

 

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz.

 

S pozdravem

[1]image001 Veronika Rapánová
Kancelář ředitele
Asistentka ředitele
T +420 234 704 512
E [2][emailová adresa
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
www.pid.cz
[3]image002

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]