Povinný subjekt: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych porozuměl kritériím, podle kterých ROPID rozhoduje, zda je provoz dané autobusové linky ekonomický. Předpokládám, že mezi kritéria patří využití cestujícími a různé náklady na provoz linky. Pokud jde o náklady, vysvětlete, prosim, zda se počítají náklady na životní prostředí (např. pokud je použitý autobus naftovým pohonem, jsou k celkovým nákladům přiřazeny zvýšené náklady na energii ve srovnání s autobusem využívajícím čistou energii?)

Pokud existuje dokument, který tato kritéria stanoví (například obecný dokument, který je součástí celkové obchodní/provozní strategie), zašlete mi prosím tento dokument, nebo i jen příslušné stránky tohoto dokumentu. Případně budu rád, když se rozhodnete na mé otázky odpovědět přímo.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

ROPID SEK, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

3 přílohy

Dobrý den Vážený pane Hunt,

 

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz.

 

S pozdravem

[1]image001 Veronika Rapánová
Kancelář ředitele
Asistentka ředitele
T +420 234 704 512
E [2][emailová adresa
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
www.pid.cz
[3]image002

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]