EET - www stránka "Nahlášení nevydané účtenky"

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zádám o následující informace stránky týkající se EET s názvem "Nahlášení nevydané účtenky" (v prosinci 2016 a v prvních dnech 2017 dostupná na adrese https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr...

a) Kolik stála celkem příprava a provoz www stránky "Nahlášení nevydané účtenky"?

b) Jméno "usilovného úředníka" (doslovně dle slov p. ministra Babiše v pořadu 90', který byl vysílán na ČT24 dne 4.1.2017), který rozhodl o tom, že bude připravena a zprovozněna stránka "Nahlášení nevydané účtenky".

c) Jaké jsou vyvozeny sankce proti tomuto "usilovnému úředníku" za promrhání veřejných financí za přípravu www stránky "Nahlášení nevydané účtenky"?

d) Kdo rozhodl o tom, že www stránka "Nahlášení nevydané účtenky, již nebude nadále přístupná?

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 1949/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz.

S pozdravem

Monika Čmelíková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

soubor pdf ve Vaší odpovědi je opět nečitelný, pošlete mi prosím odpověď v nějakém čitelném souboru.
(Vizte https://pbs.twimg.com/media/C2oNcDGW8AA5... )

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Čmelíková Monika (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den pane Škop,

ještě jednou zasílám odpověď na Váš dotaz, tentokrát ne v příloze ale v těle e-mailu.
Problém s nečitelnou přílohou je způsoben Vaší e-mailovou adresou, která nepodporuje
zobrazování příloh.

S pozdravem

Monika Čmelíková
asistentka
Odbor komunikace
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 854 138
E-mail: [emailová adresa]
Web: http://financnisprava.cz

Subject: RE: Škop Michal - poskytnutí informací (7443cd91)

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Odbor komunikace

Č. j.: 2088/17/7500-20080-202098
K Vaší žádosti ze dne 6. ledna 2017

Tel.: 296 852 222
E-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
ID datové schránky: p9iwj4f

Doručovací adresa:
[FOI #6265 e-mail] ??

Věc: Poskytnutí informací na žádost

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 6. ledna 2017 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující.

1) Kolik stála příprava a provoz www stránky „Nahlášení nevydané účtenky“?

Formulář pro nahlášení nevydané účtenky byl součástí služeb Daňového portálu Finanční správy – Služby EET pro veřejnost. Provoz Daňového portálu včetně Služeb EET je realizován v rámci údržbových smluv na celý Daňový informační systém a je hrazen paušálně. Celkové řešení funkcionality je využíváno i interně.

2) Jméno usilovného úředníka, který rozhodl o tom, že bude připravena a zprovozněna stránka „Nahlášení nevydané účtenky“

Formulář vznikl v rámci příprav EET jako parciální součást komplexního projektu.

3) Jaké jsou vyvozeny sankce proti tomuto „usilovnému úředníku“ za promrhání veřejných financí za přípravu stránky „Nahlášení nevydané účtenky“?

Formulář je součástí projektu. Sloužil k tomu, aby občané mohli hlásit případy nevydání účtenky na jednom místě a aby tato hlášení mohla být systémově zpracovávána. Žádná škoda státu nevznikla – viz bod 1).

4) Kdo rozhodl o tom, že www stránka „Nahlášení nevydané účtenky“ již nebude nadále přístupná?

Projekt EET funguje velmi dobře, jeho cílem je především narovnání podnikatelského prostředí a lepší výběr daní. Formulář hlášení nevydání účtenky je v rámci celého projektu naprosto marginální záležitostí. Aby tato arginálie neoprávněně nedehonestovala celý úspěšný projekt, rozhodl generální ředitel Generálního finančního ředitelství, v návaznosti na jednání s ministrem financí, o sejmutí formuláře z Daňového portálu.

S pozdravem

Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru Elektronicky podepsáno
20.01.2017
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru