EET - prezentace průzkumu veřejného mínění

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o informace ohledně prezentace "EET na konci roku 2016", která je dostupná na adrese
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Preze... . A to konkrétně:

a) výsledky předchozích průzkumů z 06/2015 a 05/2016, jak jsou tyto průzkumy zmíněny na str. 2 prezentace

b) přesné znění všech otázek a jejich pořadí u všech těchto 3 průzkumů

c) kopii smlouvy či smluv, na základě kterých byly tyto 3 průzkumy provedeny

d) kompletní data z těchto průzkumů v zdrojovém formátu (csv, formát SPSS, apod.), která sloužila jako podklad pro tuto prezentaci

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 27.1.2017 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 8148/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 26. ledna 2017 Vaší žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Sdělujeme Vám, že požadované informace zasíláme do datové schránky.
S pozdravem
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za zaslané materiály. Jen bych chtěl dodat, že tyto neobsahovaly část dokumentů k bodu c) žádosti o informace (konkrétně smlouvy se STEMem) a kompletně k bodu d) (zdrojová data z průzkumů)

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 12246/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Michal Škop zanechal/a poznámku ()

Zasláno datovou schránkou:
Stížnost ve věci neposkytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o jejich odmítnutí
0. Nejprve bych rád poděkoval za zatím poskytnuté materiály.
A Rekapitulace
1. Dne 26.1.2017 jsem požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále též „InfZ“), Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“, „povinný subjekt“) mj. o:
c) kopii smlouvy či smluv, na základě kterých byly tyto 3 průzkumy provedeny,
d) kompletní data z těchto průzkumů v zdrojovém formátu (csv, formát SPSS, apod.), která
sloužila jako podklad pro tuto prezentaci.
(text celé žádosti: http://www.infoprovsechny.cz/request/eet... )
2. GFŘ odpovědělo na celou žádost dne 8.2.2017. Zaslané materiály ovšem neobsahovaly požadované informace z bodu c) a d).
3. Na fakt chybějících odpovědí jsem upozornil GFŘ dne 9.2.2017.
B
4. GFŘ v zákonné lhůtě neposkytlo požadovanou informaci (v žádosti pod bodem c) a d)), řádně neprodloužilo lhůtu na poskytnutí informace, ani nevydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a InfZ tuto stížnost.
Požaduji tedy posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mojí žádosti o informace.