Iveta Knápková

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Kde můžu získat platné emailové adresy na všechny města a obce v ČR?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Iveta Knápková

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.11.2023 13:46:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - E-maily na města a obce elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.11.2023 13:46:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - E-maily na města a obce,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 08.11.2023 13:46:16
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX07L3T7W.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem AVG zkontrolován na viry.
www.avg.com

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX07L645Y
Spis. značka: MV-187702-2/OSR-2023
Odesilatel: M-SVE-OSR
Věc: Odpoved MV