Důvody zpoždění výstavby Dvoreckého mostu

Jakub Vesely vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na webové stránce https://www.estav.cz/ jsem narazil na výrok pana Víta Hofmana, mluvčího Magistrátu hl. m. Prahy, ohledně zpoždění výstavby Dvoreckého mostu způsobeného s ohledem na mimořádně členité pražské geologické podmínky. Rád bych se Vás zeptal, zdali má Magistrát hl. m. Prahy k této skutečnosti více informací - konkrétně o jaké problémy se jedná, čím jsou způsobeny, jak ovlivnily harmonogram výstavby, jaktože nebylo možné těmto problémům předejít předchozími geologickými průzkumy, atp. Neboť výše uvedená informace pro mě není dostatečně srozumitelná.

Předem Vám děkuji a jsem s pozdravem,

Mgr. Jakub Veselý,
Hlubočepy

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.7.2023 13:41:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Důvody zpoždění výstavby Dvoreckého mostu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.7.2023 13:41:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Důvody zpoždění výstavby Dvoreckého mostu",
bylo doručeno dne 18.7.2023 13:41:24 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1519623/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPMBFO9X a značkou MHMP 1611682/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 1.8.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor INV.