Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michal A. Valášek

Vážení,

současný ministr publikoval na svém oficiálním Twitterovém účtu následující zprávu:

"Ihned poté, co jsem obdržel informaci o zabití učitele na pražské SOU Ohradní, jsem vyrazil na místo. Dle všeho nešlo o teroristický čin, na učitele zaútočil jeho student. Tato tragédie se bohužel nechvalně zapíše do dějin českého školství."
https://twitter.com/petrgazdik/status/15...

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaký byl důvod návštěvy ministra školství?
2. Jak návštěva v postižené škole probíhala?
3. Jaké úkony související se svou funkcí ve škole ministr provedl?
4. Jaký byl program ministra pro dnešní den a jak musel být v souvislosti s návštěvou změněn?

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Důvody
přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '31.03.2022 15:19:31' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXDCGE

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

posíláme informace K Vašim dotazům:

Jaký byl důvod návštěvy ministra školství?

Jak návštěva v postižené škole probíhala?

Jaké úkony související se svou funkcí ve škole ministr provedl?

Jaký byl program ministra pro dnešní den a jak musel být v souvislosti s
návštěvou změněn?

 

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík navštívil uvedenou
školu v reakci na informaci o tragické události, která se ve škole stala.
Návštěva probíhala v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření, která na
místě nastavila Policie ČR. Ministr Gazdík na místě strávil zhruba 30
minut, jeho program byl nastalé situaci uzpůsoben.

 

S pozdravem

Odbor vnějších vztahů a komunikace

[1]cid:image001.jpg@01D1633F.887F5230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana

118 12 Praha 1

email: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

 

ukázat citované pasáže

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 31. 3. 2022 jsem se žádostí dle zákona 106/1999 Sb. domáhal informací týkajících se smyslu a průběhu návštěvy ministra školství v SOU Ohradní. Dnešního dne jsem obdržel stručné slohové cvičení v rozsahu tří vět, které pravda působí dojmem že je mými otázkami inspirováno, leč velmi volně a v žádném případě na ně neodpovídá.

Položil jsem povinnému subjektu čtyři velmi konkrétní dotazy, obdržel jsem následující informace:

> Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík navštívil uvedenou
školu v reakci na informaci o tragické události, která se ve škole stala.

To je jasné už z citovaného prohlášení, ptal jsem se co tam přesně dělal.

> Návštěva probíhala v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření, která na
místě nastavila Policie ČR.

Na to jsem se neptal a tak nějak to logicky vyplývá z kontextu, přesto děkuji za informaci, i když úplně přesně nevím, k čemu mi má být dobrá.

> Ministr Gazdík na místě strávil zhruba 30 minut,

To je zatím jediná konkrétní informace, kterou povinný subjekt poskytl.

> jeho program byl nastalé situaci uzpůsoben.

Snad jsem ani nepředpokládal, že by byl ministr školství s útočníkem předem domluven a měl na tuto akci předem naplánován slot v kalendáři a moje otázka tedy předpokládala, že ministr musel svůj program přizpůsobit. Proto jsem se ptal na to, jaký byl původní program a jak byl změněn, na což povinný subjekt neodpověděl.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt (ministerstvo školství) poskytl požadované informace pouze částečně aniž vydal rozhodnutí o odmítnutí zbytku žádosti, nezbývá mi, než podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podat stížnost nadřízenému orgánu, jímž je ministr školství. Žádám jej, aby buďto věc převzal a informace poskytl sám dle odst. 6 písm. c) anebo povinnému subjektu přikázal, aby žádost vyřídil v souladu se zákonem dle písm. b).

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '05.04.2022 13:36:24'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXDFSV

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane Valášku,

 

dovolte nám zopakovat Vaše původní dotazy:

 

1. Jaký byl důvod návštěvy ministra školství?

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík navštívil uvedenou
školu v reakci na to, když se dozvěděl o nešťastné události, která se ve
škole stala. Zde doplníme, že není nic neobvyklého, když ministr
zodpovědný za konkrétní resort vyrazí na místo tragické události, která se
děje v jeho působnosti, což, a to je nezpochybnitelné, zabití učitele je.

 

2. Jak návštěva v postižené škole probíhala?

Zde jsme uvedli informaci, že návštěva ministra školství v dotčené škole
probíhala v rámci zpřísněných bezpečnostních opatření, která nastavila
Policie ČR, ke které nemáme co doplnit. Jednalo se o standardně zajištěné
místo činu, ministr školství toto zajištění plně respektoval.

3. Jaké úkony související se svou funkcí ve škole ministr provedl?

Jak jsme uvedli v odpovědi č. 1, ministr školství na místo vyrazil jako na
místo tragédie, která se stala v působnosti jeho resortu. Tyto návštěvy
nejsou nic neobvyklého, ministři standardně navštěvují místa tragických
událostí, jako příklad můžeme uvést například vážné nehody či živelné
události, kam rovněž zástupci vlády standardně vyrážejí. Je potřeba si
uvědomit, že násilná smrt učitele přímo v budově školy nemá v ČR obdoby a
tato událost si pozornost ministra školství jistě vyžaduje.

 

4. Jaký byl program ministra pro dnešní den a jak musel být v souvislosti
s návštěvou změněn?

Jak jsme uvedli, ministr školství byl na místě zhruba 30 minut a jeho
program byl uzpůsoben. Dotklo se to jednoho pracovního jednání, (rozhovor
pro média), které bylo přesunuto na jiný den. Další program pak byl
přesunut o zhruba 40 minut.

 

S pozdravem

Odbor vnějších vztahů a komunikace

[1]cid:image001.jpg@01D1633F.887F5230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana

118 12 Praha 1

email: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

 

ukázat citované pasáže

Michal A. Valášek

Vážený odbore vnějších vztahů,

obávám se, že zde dochází ke zcela fundamentálními nepochopení podstaty naší vzájemné komunikace. Žádost o informace není jakousi nezávaznou společenskou konverzací, v jejímž rámci můžete odpovídat bezvýznamovými floskulemi a doufat, že když to budete opakovat dostatečně dlouho, přestane to obtěžujícího občana bavit.

Abych volně citoval z nálezu Ústavního soudu č. III. US 156/02: „Právo na informace nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Je to právo na informaci v politickém slova smyslu, chápanou velmi široce, tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí.“

Toto politické právo vyplývající z Ústavy je podrobněji regulováno zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ), který – mimo jiné – podrobně popisuje způsob, jakým má povinný subjekt (což jste vy, ministerstvo školství) při vyřizování žádosti o informace postupovat. Což blatantně nečiníte. Netuším, zda z neznalosti zákona nebo protože jej blahosklonně ignorujete, ale obojí je v případě ústředního orgánu státní správy dost hrozné.

Váš poslední přípis, který jsem obdržel dnešního dne, je patrně pokusem o autoremeduru dle § 16a odst. 5 InfZ. Bohužel, pokusem neúspěšným, protože jste stále neposkytli všechny požadované informace, ani nevydali rozhodnutí o odmítnutí. Nezbývá mi tedy, než abych na své stížnosti a jejím vyřízení zákonným způsobem trval.

V případě, že je vám obsah mé žádosti nesrozumitelný, měli jste si vyžádat její vyjasnění či doplnění. Předpokládal jsem, že ministerstvo školství bude disponovat personálem schopným pochopit jednoduchý psaný text v českém jazyce a odpovědět na něj v souladu se zákonem. Dosavadní zkušenost ukazuje, že tento předpoklad byl nepřiměřeně optimistický, proto mi nezbývá, než text dotazů rozvést do epické šíře a zvýšil tak naději, že se někomu ze zaměstnanců vašeho úřadu podaří jej intelektuálně vstřebat.

1. Jaký byl důvod návštěvy ministra školství?

Je jasné, že příčinou návštěvy ministra školství byla událost, která se ve škole odehrála. Já se nicméně ptám nikoliv na příčinu, ale na důvod tohoto konkrétního rozhodnutí. Možných reakcí na tuto příčinu je celá řada. Ministr mohl celou věc ignorovat, mohl vydat tiskové prohlášení, mohl uspořádat tiskovou konferenci, mohl se osobně vydat na místo aby tam cosi učinil, mohl zahájit legislativní činnost směřující k vytvoření Ozbrojeného sboru ochrany odborných učilišť (Školského vojska) apod. Ptám se, z jakého důvodu byla zvolena právě tato forma reakce.

Podle toho, jak opakovaně zdůrazňujete, že to je obvyklé, lze dovodit že je možné, že to nemá žádný jiný důvod, než že to je obvyklé. Tedy že se jedná o prázdný rituál bez jakéhokoliv věcného obsahu, který se koná jenom proto, že je to tradice. V takovém případě to ovšem prosím uveďte výslovně v odpovědi na mou otázku.

2. Jak návštěva v postižené škole probíhala?

Při striktně jazykovém výkladu lze skutečně na otázku „jak?“ odpovědět „za bezpečnostních opatření“ nebo například „dobře“. Nicméně povinný subjekt by měl být schopen teleologického výkladu a pochopit, že se ptám na to, co se v průběhu návštěvy dělo. Ministr školství se nejspíše na místě s někým setkal (s ředitelem školy, přeživšími členy učitelského sboru, žáky, zástupci médií, uklízečkou otřesenou z nutnosti umývat zakrvácenou podlahu...) a něco učinil (o něčem jednal, něco slíbil, pomohl uklízečce vyždímat hadr a přislíbil, že jí bude z rezervních fondů ministerstva zakoupen nový, i když se s tím v napjatém školním rozpočtu počítalo až na příští pětiletku...).

3. Jaké úkony související se svou funkcí ve škole ministr provedl?

Tato otázka je doplňující k otázce předchozí. Předpokládám, že minimálně některé z aktů ministrem provedených byly z pozice člověka demonstrujícího jisté otřesení událostmi atd., neboť mne nenapadá žádná specifická pravomoc, kterou by v tomto případě mohl využít. Nicméně nejsem s fungováním vašeho ministerstva obeznámen natolik, abych to dokázal autoritativně vyloučit. Je tedy možné že ministr disponuje nějakou specifickou pravomocí, kterou využil – byť by to mělo být ono zmíněné zakoupení hadru z prostředků ministerstva. Validní odpovědí samozřejmě je odpověď „žádné“ a otázka je z důvodu vstřícnosti k orgánu záměrně formulována tak, aby na ni bylo lze takto odpovědět, aniž by povinný subjekt musel vydávatrozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

4. Jaký byl program ministra pro dnešní den a jak musel být v souvislosti s návštěvou změněn?

Tato otázka je zcela konkrétně položena a očekávám na ní konkrétní odpověď, nikoliv vágní prohlášení, že ministr měl program, který byl změněn – to vím i bez vašeho laskavého sdělení. Zákonná odpověď by tedy měla spočívat nejpravděpodobněji v zaslání seznamu plánovaných bodů ministrova programu (např. konkrétních schůzek s konkrétními subjekty) včetně časového a místního určení a informace o tom, které z těchto bodů byly např. přesunuty, které byly bez náhrady zrušeny a podobně.

Vážený odbore vnějších vztahů,

pokud vám ani obšírnější výklad dotazů nepomůže v jejich porozumění, jsem s rozumem v koncích, protože vám to nedovedu ani nakreslit, ani předvést kupříkladu formou scénického tance. Pro tento případ bych vás požádal, abyste se pokusili ve svém okolí vyhledat osobu vybavenou funkční gramotností a požádali ji o pomoc. Uznávám, že to není zcela triviální úkol, ale vaše ministerstvo je toho příčinou, tak si nějak poraďte.

S přáním mnohých pracovních úspěchů zůstávám v dokonalé úctě.

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '08.04.2022 23:20:29'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXDKRF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Michal A. Valášek

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Dne 31. 3. 2022 jsem dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) požádal ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (povinný subjekt) o informace týkající se důvodů přítomnosti ministra školství v SOU Ohradní. Bylo přijato pod PID MSMTCXDCGE.

Dne 5. 4. 2022 jsem obdržel přípis bez č. j. podepsaný „Odbor vnějších vztahů a komunikace“, který byl zjevně volně inspirován mou žádostí o informace, leč neodpovídal na ně.

Téhož dne jsem tedy byl nucen podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, neboť povinný subjekt poskytl požadované informace pouze částečně, aniž vydal rozhodnutí o odmítnutí zbytku žádosti. Byla přijata pod PID MSMTCXDFSV.

Dne 7. 4. 2022 jsem obdržel druhý přípis bez jakéhokoliv identifikátoru či podpisu, u kterého se domnívám, že je pokusem o autoremeduru podle § 16a odst. 5 InfZ. Bohužel neúspěšným, neboť povinný subjekt stále neposkytl informace, o které jsem jej žádal.

Následujícího dne jsem povinnému subjektu odeslal odpověď, v níž jsem se pokusil obšírněji vysvětlit svou žádost a procesní postavení povinného subjektu a oznámil, že na vyřízení stížnosti nadále trvám.

Povinný subjekt tak byl povinen předložit do sedmi dnů tuto stížnost nadřízenému orgánu, jímž je ministr školství a ten pak byl povinen do patnácti dnů o této stížnosti rozhodnout. Což se nestalo.
Nezbývá mi tedy, než podle § 80 zákona 500/2004 Sb. správní řád (SprŘ) žádat o vydání opatření proti nečinnosti. Nadřízeným ministra je podle § 178 odst. 2 je nadřízeným správním orgánem ministra vedoucí příslušného ústředního správního úřadu. Podle § 1 zákona 2/1969 Sb. (kompetenčního zákona) v čele ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stojí člen vlády – ministr.

Ve smyslu § 80 odst. 4 SprŘ tedy ministra žádám, aby buďto dle odst. a) sám sobě přikázal rozhodnout nebo dle odst. b) usnesením věc přebral a rozhodl namísto sebe sám.

Vzhledem k tomu, že do gesce povinného subjektu spadá i mládež, bude jeho osazenstvo patrně obeznámeno s příběhy Spejbla s Hurvínka. Při psaní této žádosti se mi do mysli vkrádá scénka, v níž Spejbl Hurvínkovi říká, že si musí umět sám sobě poručit. Hurvínek odpovídá, že což o to, že on si poručit umí, ale že se pak neposlechne. Nezbývá mi, než abych se kojil nadějí, že ministr školství bude v rozkazování sám sobě úspěšnější.

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Důvody přítomnosti ministra v SOU Ohradní', zaslané '14.05.2022 01:01:23'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXFEFN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"