Důvody neobvyklé úpravy obrázku v inzerci na síti Facebook

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

děkuji vám za odpověď na můj dotaz na důvody odstranění inzerce ze sítě Facebook ze dne 15. 6. Bohužel vaše odpověď nepřináší žádné vysvětlení, naopak vzbuzuje spíše další otázky.

Například by bylo možné se ptát, kde má paní Třeštíková schovaný stroj času, který jí umožňuje prověřovat okolnosti zmíněné v mé stížnosti dva dny předtím než ji napíšu. Obávám se ovšem, že takový dotaz by byl příliš absurdní i na podmínky městské části Praha 7, pročež jsem v této věci reagoval stížností, což je přece jenom formálně konformnější.

Ve vaší odpovědi uvádíte, že "fotka byla sice převzata z oficiálního facebooku BBC, ale byla upravena zaměstnancem oddělení komunikace ve smyslu změny poměru stran a s tím souvisejícího dílčího ořezu snímku". Rád bych vás ve smyslu zákona 106/1999 Sb. požádal o poskytnutí následujících souvisejících informací:

1. Kterým konkrétním zaměstnancem byla fotografie upravena a zveřejněna?
2. Jaký konkrétní softwarový nástroj k tomu použil?
3. Z jakého důvodu se tak stalo?

Pro kontext uvádím, že nevidím žádný důvod, proč by kdokoliv měl tuto fotografii před zveřejněním upravovat, a to z následujících důvodů:
1. Obrázky nahrávané na Facebook mohou mít téměř jakékoliv rozměry a poměr stran. Není je tedy vesměs nutné upravovat.
2. K popisované úpravě v tomto případě není žádný důvod. Jednalo se o ilustrační obrázek, jehož význam nebyl ořezem nijak změněn a svou funkci by plnil i bez úprav stejně dobře.
3. MČ Praha 7 tak obecně tímto způsobem obrázky běžně neupravuje. Obrázky na vašem profilu mají různé rozmry, poměry stran a pokud je mi známo, nejsou nijak "sjednocovány" a obecně upravovány. Pokud byl tento obrázek upravován, pak se jedná o vzhledem k okolnostem pozoruhodnou výjimku, nikoliv o běžný postup. Navíc by šlo o zcela zbytečně vynaloženou námahu, postrádající smysl.

Nota bene: z hlediska práva je zcela lhostejno, zda zodpovědný zaměstnanec použil obrázek z Facebookových stránek BBC, z jakýchkoliv jiných, jestli ho upravil nebo neupravil... Všechny tyto postupy jsou stejně flagrantním porušením autorského práva.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

VED KST Strnadová Michaela PaedDr.,

1 příloha

V Praze 19.07.2016

 

Vážený pane,

 

na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 05.07.2016, č.j.: MČ P7 37200/2016
podáváme následující informace.

 

1.  Kterým konkrétním zaměstnancem byla fotografie upravena a zveřejněna?

Správu facebookové stránky Prahy 7 má na starosti pracovník oddělení
komunikace Pavel Vokatý, který rovněž upravil a zveřejnil předmětnou
fotografii.

 

2. Jaký konkrétní softwarový nástroj k tomu použil?

K výše uvedenému účelu pracovník použil grafický editor GIMP.

 

3. Z jakého důvodu se tak stalo?

Je na zvážení odpovědného pracovníka, zda bude fotografii před zveřejněním
dílčím způsobem upravovat či ne. Přistoupit k drobnému ořezu snímku bylo
jeho osobní rozhodnutí, kterému nepřikládal zásadní význam. Pracovník byl
upozorněn, aby takto nadále postupoval pouze u fotografií ve vlastnictví
Prahy 7.

 

S pozdravem

 

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel. č.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218, 2. patro

 

[2]cid:image002.jpg@01D1802D.637C7700

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular