Důvodové zprávy pro uzavření smluv na ostrahu parků a mobiliáře dětských hřišť

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám po poskytnutí elektronických kopií
- důvodových zpráv, které obsahují průběh a výsledky poptávkových řízení pro uzavření smluv na realizaci veřejných zakázek:
1.„Ostraha Heroldových sadů“ se společností PARA SECURITY, s. r. o.
2.„Ostraha parku Malinová-Chrpová“ se společností KMP GROUP, s. r. o.
3.„Mobiliář dětských hřišť“ se společností ROSSY service,
----------------------------------------
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 709
Datum: 30.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu - OŽD
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. ukládá
1.Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽD
1.1. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Ostraha Heroldových sadů“ se společností PARA SECURITY, s. r. o., se sídlem Lukešova 1603/28, Krč, 142 00 Praha 4, IČO: 270 65 308, na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Termín: 20. 8. 2014

1.2. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Ostraha parku Malinová-Chrpová“ se společností KMP GROUP, s. r. o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 61/45, PSČ 101 00, IČO: 290 54 516 na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Termín: 20. 8. 2014

1.3. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Mobiliář dětských hřišť“ se společností ROSSY service, a. s., se sídlem Praha 4, Nad Opatovem 2026/1, PSČ 149 00, IČO: 264 23 804, na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Termín: 20. 8. 2014
-----------------------------

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Důvodové zprávy pro uzavření smluv na ostrahu parků a mobiliáře dětských hřišť“ bylo doručeno 07.08.2014 01:29:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-084756/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz