Důvodová zpráva o zrušení veřejné zakázky: „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí elektronické kopie důvodové zprávy k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:

Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: 685
Datum: 10.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na zrušení veřejné zakázky „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. zrušuje
zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ dle § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

II. ukládá
1.Mgr. Vrtiškovi, řediteli školní jídelny Praha 10
1.1. dokončit zadávací řízení „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termín: 15. 7. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Důvodová zpráva o zrušení veřejné zakázky: „Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Kodaňská, Praha 10““ bylo doručeno 29.07.2014 01:30:42 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081310/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz