Důvodová zpráva k udělení licence Zdeněk Sun a Saša Sun

Anna Acton vznesl tento dotaz dotaz na Energetický regulační úřad

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Energetický regulační úřad neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání informací (důvodových zpráv), na základě jakých důvodů vydalo ERU v rámci obnovy správních řízení společností Zdeněk Sun a Saša Sun nová rozhodnutí, jimiž rozhodlo tak, že provozovatelům udělilo nové licence na výrobu elektřiny, přičemž těmito novými rozhodnutími přiznalo účinky ke dni vydání původních licencí (31. 12. 2010).

S přátelským pozdravem,

Anna Acton

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, kterým se Energetický regulační úřad bude zabývat, a o výsledku Vás budeme informovat.
E-mail byl zaevidován pod č. PID1/19269/2015 a předán na Sekci legislativně správní k vyřízení.

S pozdravem

Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže

Cihlářová Pavla, Energetický regulační úřad

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Cihlářová Pavla
Energetický regulační úřad

9/10/2015

Dobrý den,

 

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Pavla Cihlářová

asistentka

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 255715585