Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Pospíšil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Důvod umístění přístřešku zastávky

Čekáme, až si Jakub Pospíšil přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Pospíšil

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás z dotazem ohledně umístění přístřešku v tramvajové zastávce "Olšanské hřbitovy" a to směrem do centra. Před rekonstrukcí nástupního ostrůvku zde byl přístřešek zastávky umístěn na chodníku, od ostrůvku zastávky byl oddělen jízdním pruhem, nicméně přechod na ostrůvek byl možný v celé délce zastávky.
Po rekonstrukci svršku tramvajové tratě a nástupního ostrůvku byl tento rozšířen a přibylo zde zábradlí, které znemožňuje z ostrůvku odejít do přístřešku na chodníku. Ve směru k zastávce "Želivského" je na ostrůvku umístěn nový přístřešek, ve směru do centra je však nyní stav takový, že stávající přístřešek se díky instalovanému zábradlí stal naprosto nepoužitelným a k instalaci nového nedošlo.

Prosím o stanovisko, zda bude situace výhledově nějak řešena.

S přátelským pozdravem,

Jakub Pospíšil

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Důvod umístění přístřešku zastávky“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Důvod umístění přístřešku zastávky“ bylo doručeno 07.05.2019 12:35:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP3 160283/2019 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

1 příloha

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Pospíšil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.