Kateřina Pavlová

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o následující informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
1) Jaký je v aktuální době záměr MČ Praha pro nakládání s činžovním domem na adrese Dejvická 4?

2) Dle dřívějších informací v dotazu "Dům Dejvická 4" na této stránce byl zpracováván projekt rekonstrukce. Jaká firma je autorem projektu?

3) V jaké fázi jsou momentálně práce na projektu, případně povolovací proces?

4) Dle webu MČ Praha 6 byl v dubnu 2017 zveřejněn záměr pronajmout komerční prostory v tomto domě restauračnímu zařízení. V jaké fázi je výběrové řízení? Pokud je již vybrán výherce řízení, jaká je to firma?

Děkuji Vám za odpovědi.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Pavlová

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dům Dejvická 4 - aktuální stav? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dům Dejvická 4 - aktuální stav? bylo doručeno 29.09.2017 21:10:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 083445/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Daniela Fialova, Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážená paní Pavlová,
v příloze zasílám odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se domu Dejvická 184/4.

S pozdravem a přáním hezkého dne

      Daniela Fialová
     referent agendy bytů a nebytových prostor
     oddělení bytů, nebytových prostor a technické správy
     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 306
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/

Kateřina Pavlová

Vážená paní Fialová,

děkuji Vám za jasné a konkrétní odpovědi na všechny mé dotazy. Mám radost, že dům bude brzy zrekonstruován a bude po mnoha letech sloužit svému účelu.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Pavlová